A DABIC Nonprofit Kft., mint az ország első regionális önellenőrző élelmiszerbiztonsági központja

A társaság neve: DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: DABIC Nonprofit Kft.

Alapítva: 1997.

A társaság törzstőkéje: 57.530.000, -Ft

A társaság fő tevékenysége: Műszaki kutatás, fejlesztés

Cégjegyzékszám: 06-09-14065

Adószám: 18459612-2-06

Székhely: 6600 Szentes, Alsórét 154.

Laboratóriumi szolgáltatás: DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft.

                                            Minőségvizsgáló Laboratóriuma

                                            6600 Szentes, Alsórét 154.

                                            MSZ EN ISO /IEC 17025: 2005 szabvány szerint akkreditált

                                            vizsgálólaboratórium

                                            NAH regisztrációs szám: NAH-1-1483/2018.

A társaság ügyvezetője: Dr. Frank László

A DABIC Minőségvizsgáló Laboratórium vezetője: Győrfi Zsolt

 

A Társaság története:

A DABIC Nonprofit Kft. jogelődjét egy széles körű összefogás eredményeképpen 1977-ben önkormányzatok, gazdasági társaságok, egyetemek, kutatóintézetek, kamarák, valamint magánszemélyek alapították azzal a céllal, hogy a társaság a Dél-alföldön szervezze meg és segítse elő az agrárium területén született kutatás-fejlesztési eredmények régiós szintű gazdasági hasznosulását.

Az indulás évei az útkeresés esztendei voltak. Erre az időszakra esett a nagy létszámú tulajdonosi kör sokirányú elképzeléseinek összehangolása, a Dél-alföld mezőgazdaságát segítő K + F programok kidolgozása, a társaság üzleti profiljának kialakítása.

A DABIC Közhasznú Társaság 2004-ig a Dél-alföldi Régió Agrár-programcentrum feladatához kapott megbízást, amelyet megelégedettséggel látott el.

A társaság életében a 2004. év jelentős változást hozott, amikor is a Csongrád Megyei Önkormányzat kezdeményezésére a DABIC Kht. működtetésében, a Szentesi Zöldség Kutatóállomás bázisán régiós szintű Agrárinnovációs és Minőségvizsgáló Központ létesült, s e szervezet keretében alakult meg Magyarország első Önellenőrző Élelmiszerbiztonsági Központja is, a legkorszerűbb műszerekkel felszerelve.

A DABIC Nonprofit Kft. 2013. évtől, mint többségi állami tulajdonban lévő vállalat, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. vagyonkezelésében működik tovább.

Bár az indulás éveiben a regionális élelmiszerbiztonsági monitoring rendszerek kiépítésével kapcsolatban sok bizonytalanság és kétely fogalmazódott meg, de napjainkra már mindenki előtt ismert és általánosan elfogadott ténnyé vált, hogy az élelmiszerbiztonság szerteágazó és bonyolult kérdése nem oldható meg egymagában a hatósági rendszer működtetésével, hiszen a termékellenőrzés szempontjából ezek az ellenőrző vizsgálatok legtöbb esetben is csak esetleges és utólagos kontrollt jelentenek.

Az Európai Unió szabályozásának megfelelően az élelmiszer előállítás területén a hangsúly és felelősség áttevődött a gyártókra, a forgalmazókra, a gyártási folyamatok folyamatos ellenőrzésére, az önellenőrzési rendszerek működtetésére.

A DABIC Minőségvizsgáló Laboratóriuma 2006. május 22. napjától MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált vizsgálólaboratóriumként működik és szolgáltat.

Társaságunk tevékenységének fókuszában a „termőföldtől az asztalig” elvet követve az élelmiszerbiztonság szerteágazó kérdése áll.

A központ feladata:

 
  • Eu követelményeknek megfelelő középszintű élelmiszerbiztonsági monitoring működtetése
  • Technológiai folyamatok nyomon követése
  • Akkreditált laboratóriumi szolgáltatásokkal termelők, gyártók, forgalmazók HAACP rendszerének támogatása
  • Oktatás, szaktanácsadás

Meggyőződésünk, hogy az élelmiszerbiztonság területén az elszigetelt, lokális lépések csak lassú javulást eredményeznek, ezért a DABIC Nonprofit Kft. különösen fontos feladatának tekinti egy „Regionális élelmiszer minőségbiztosítási hálózat” létrehozását és működtetését.

E hálózaton keresztül ugyanis a termelő és értékesítő integrátor szervezetek segítségével a KKv-k termelési kontrollja is megvalósítható tekintettel arra, hogy az élelmiszertermelés folyamatának résztvevői egy egységes hálózati rendszerben, összehangolt módon működnek.

Célkitűzésünk, hogy a megtermelt és biztonságosan fogyasztható élelmiszerek minősége és mennyisége bővüljön, s egy „bevizsgált élelmiszer” védjegy jelölést bevezetve elősegítsük, hogy a régióban megtermelt agrártermékek ne csak elfogadhatóak, hanem kiváló minőségűek legyenek.

A DABIC Nonprofit Kft. programja alulról építkező és nyitott. Így várjuk minden érdeklődő és együttműködni szándékozó, a jó minőségű élelmiszer előállításában elkötelezett termelő, gazdálkodó szervezet csatlakozását.
 
A központ az ország Első Önellenőrző Élelmiszerbiztonsági Hálózati Rendszerét képviseli és irányítja.

Tagja a Magyar Innovációs Szövetségnek, a Magyar Szabványügyi Testületnek és a Dél-Alföldi Regionális Ügynökségnek.