Akkreditált laboratóriumi szolgáltatások

I. TALAJVIZSGÁLATOK
 • Szűkített és bővített talajvizsgálati sor vizsgálata a 4/2004.(I.13.) /156/2004. (X.27.)/ és 150/2004. (X.12.) /131/2004.IX.11./ FVM rendeletekben előírtak szerint.
 • Teljes körű talajvizsgálat az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályozásáról szóló 150/2004. (X.12.) FVM rendelet szerint.

Talajvizsgálati módszerek és szabványok

A vizsgált/mért jellemző,
a vizsgálat típusa,
mérési tartomány
A vizsgálati/mérési módszer
azonosítója 
Mn (EDTA+KCl)
FAAS
0,1-2,0 mg/kg ± 20 %
2,0 <     mg/kg ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.2. szakasz
Cu (EDTA+KCl)
FAAS        
0,02-0,5 mg/kg  ± 20 %     
0,5 <      mg/kg  ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.2. szakasz
Zn (EDTA+KCl)
FAAS        
0,05-1,0 mg/kg  ± 20 %     
1,0 <      mg/kg  ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.2. szakasz
Fe (EDTA+KCl)
FAAS
0,2-2,0 mg/kg  ± 20 %     
2,0 <    mg/kg  ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.2. szakasz
Kálium-oxid (AL)
FAES
0,2-20,0 mg/kg  ± 20 %     
20,0 <    mg/kg  ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.3.4.3. szakasz
Na (AL)
FAES        
0,05-5,0 mg/kg  ± 20 %     
5,0 <       mg/kg  ± 10 %
MSZ 20135:1999
5.3.4.3. szakasz
Foszfor-pentoxid (AL)
Kolorimetria
10,0-50,0 mg/kg  ±20 %     
50,0 <      mg/kg  ±10 %
MSZ 20135:1999
5.4.2. szakasz
Vizes pH
Potenciometria
± 0,1
MSZ-08-0206-2:1978
2.1 szakasz
Kálium-kloridos pH
Potenciometria
± 0,1
MSZ-08-0206-2:1978
2.1 szakasz
Kötöttségi szám meghatározása
Arany szerint
Plaszticitás vizsgálat
<30±2KA, 30-50± 3KA
>50± 5KA
MSZ-08-0205-2:1978
5.1 szakasz
Sótartalom
Konduktometria
0,02-2,00 % ± 7,5 %
MSZ-08-0206-2:1978
2.4. szakasz
Összes humusz
Kolorimetria
 4%± 5 % R,  4%± 10 % R
MSZ-08-0210-2:1977
2.1. szakasz
Nedvességtartalom
Tömegmérés
± 5 %
MSZ-08-0205:1978
12.1. szakasz
Szénsavas mész
Volumetria ± 10 % R
MSZ-08-0206-2:1978
2.2. szakasz
Mg (KCl)
FAAS
0,05-1,5 mg/kg  ±20 %
1,5 <      mg/kg  ±10 %
MSZ 20135:1999
5.2. szakasz                                
Szulfát-kén (KCl)
Kolorimetria
1,0-10,0 mg/kg ± 20 %
10,0 <     mg/kg ± 10%
MSZ 20135:1999
5.4.1. szakasz
Nitrát+nitrit-N (KCl)
Kolorimetria (FIA)
0,5-5,0 mg/kg ± 20 %
5,0 <     mg/kg ± 10%
MSZ 20135:1999
5.4.5. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) kadmium,
FAAS
0,75-15,0 mg/kg ± 20%
15,0 <       mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) réz,
FAAS
0,5-10,0 mg/kg ± 20%
10,0 <      mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) nikkel,
FAAS
1,0-20,0 mg/kg ± 20%
20,0 <      mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) ólom,
FAAS
2,5-50,0 mg/kg ± 20%
50,0 <     mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) cink,
FAAS
1,0-20,0 mg/kg ± 20%
20,0 <     mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) króm,
FAAS
7,5-50,0 mg/kg ± 20%
50,0 <      mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) higany,
AAS Hidrid-technika
0,15-5,0 mg/kg ± 20%
5,0 <       mg/kg ± 10%
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz
Összes (HNO3/H2O2 oldható) arzén,
AAS Hidrid-technika
0,3-5,0 mg/kg ± 20%
5,0 <      mg/kg ± 10%
4.2. szakasz
MSZ 21470-50:2006
4.2. szakasz


II.
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

 • Élelmiszerek, élelmiszer adalékanyagok, feldolgozott élelmiszerek, nyers élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok mikrobiológiai vizsgálata az egészségügyi minisztérium 4/1998. (XI.11.) EÜM rendeletében, illetve a 46/2007. (X.29.) EÜM rendeletében az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről, és a BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETÉBEN (2005. november 15.), továbbá a BIZOTTSÁG 1441/2007/EK RENDELETÉBEN az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól előírtak szerint.
 • Élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt berendezések, felszerelések, gépek, munkaeszközök, munkafelületek, csomagolóanyagok és személyek ellenőrzésekor vett felületi higiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata az egészségügyi miniszter 4/1998. (XI.11.) EüM rendeletében az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről, és a BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETÉBEN (2005.november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter 17/1999. (II.10.) FVM-EüM együttes rendeletében (HACCP) megadottak szerint.
 • Állattartó telepek helyiségeinek felületeiről vett tamponminták vizsgálata (Salmonellamentesítési program, illetve higiéniai monitoring) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 97/2003. (VIII.19.) / 49/2002. (V.24.) / "szalmonellózis és a baromfitifusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról" / és a Bizottság 1003/2005./EK és 1168/2006./EK rendelete szerint.
 • Takarmányok és alapanyagaik mikrobiológiai vizsgálata a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/ 2003. (IV.26.) FVM rendeletében a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról előírtak szerint, illetve összpenészszám meghatározását a korábbi 45/2001. (VI.25.) FVM rendelet alapján
 • Takarmányok előállítása során a termékkel érintkezésbe kerülő felületekről vett higiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata (Takarmánykeverők mikrobiológiai monitoringja)

Élelmiszerek, takarmányok és alapanyagaik, valamint az élelmiszerek és takarmányok előállítása során a termékkel érintkezésbe kerülő felületekről, ill. környezetből, továbbá az állati testfelületről származó higiéniai és baromfi környezethigiéniai minták mikrobiológiai vizsgálati módszerei:

A vizsgált termék/ anyag  A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány  A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták

Összes mikrobaszám meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ EN ISO 4833-1:2014

Összes mikrobaszám meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ EN ISO 4833-2:2014

Enterobaktériumok számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ ISO 21528-2:2007

Coliform baktériumok számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

ISO 4832:2006(E)

Élesztő- és penészgombák számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ ISO 7954:1999

(visszavont szabvány)

Szalmonella kimutatása

Horizontális módszer

MSZ EN ISO 6579:2006

Salmonella spp. kimutatása

Real-Time PCR

357-8123:2014

Clostridium perfingens számának meghatározása Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ EN ISO 7937:2005

E.coli számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ ISO 16649-2:2005

Élelmiszerek, higiéniai minták

Listeria monocytogenes kimutatása

Horizontális módszer

MSZ EN ISO 11290-1:1996/A1:2005

Listeria monocytogenes számának meghatározása Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ EN ISO 11290-2:2012

Bacillus cereus számának meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ EN ISO 7932:2005

Koagulázpozitív staphylococcus-ok

(S. aureus és más fajok) számának meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ EN ISO 6888-1:2008

Koagulázpozitív staphylococcus-ok

(S. aureus és más fajok) számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ EN ISO 6888-2:2012

Campylobacter spp. kimutatása

Horizontális módszer

MSZ EN ISO 10272-1:2006

Campylobacter spp. számának meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

ISO/TS 10272-2:2006(E)

Élelmiszerek

Anaerob szulfitredukáló baktériumok számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ ISO 15213:2006                       

Mezofil tejsavtermelő baktériumok számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ ISO 15214:2005

Húsok és húsalapú élelmiszerek, higiéniai minták

Enterokokkuszok számának meghatározása
Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ 3640-13:1976, 6.12. szakasz

Húsok és húsalapú élelmiszerek

Pseudomonas aeruginosa kimutatása és számának meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ 3640-7:1980, 6.3. szakasz

(visszavont szabvány)

Feltételezett Pseudomonas spp. számának meghatározása

Telepszámlálás felületi szélesztéssel

MSZ EN ISO 13720:2011

Mezofil szulfitredukáló összes klosztridium(spóra) számának meghatározása

MPN módszer

MSZ 3640-16:1978

Húsok és húsalapú élelmiszerek

Kóliform baktériumok számának meghatározása

Telepszámlálás lemezöntéssel

MSZ 3640-18:1979

Tej és tejtermékek

Coliform és E.coli szám meghatározása

MPN módszer

ISO 11866-2:1997

Baromfi környezethigiéniai minták

Szalmonella kimutatása

Horizontális módszer

Dúsítás MSRV agaron

MSZ EN ISO 6579:2002/A 1:2007

Salmonella spp. kimutatása Real-Time PCR

357-8123:2014

Naposbaromfi-hullák/máj, szikzsák,vékonybél,vakbél

Szalmonella kimutatása

Horizontális módszer

Dúsítás MSRV agaron

MSZ EN ISO 6579:2002/A 1:2007

 
Az akkredetitált területhez tartozó mintavételi,
minta előkészítési eljárások

Termék/anyag

Az eljárás jellege

Az eljárás azonosítója

Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták, baromfi környezethigiéniai minták, naposbaromfi-hullák

A mikrobiológiai vizsgálatok általános irányelvei

MSZ EN ISO 7218:2008

A vizsgálati minták, az alap szuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz

MSZ EN ISO 6887-1:2000

Környezethigiéniai tampon- minták előkészítése

MSZ ISO 18593:2008

4.1. szakasz, 5.3. szakasz és

8.2. szakasz

A baromfi környezethigiéniai minták előkészítése

1003/2005/EK RENDELET, MELLÉKLET 3.1.1.-3.1.3. szakasz és 1168/2006/EK RENDELET, MELLÉKELT 3.1.1.-3.1.2. szakasz

Naposbaromfi- hulla minták előkészítése

2/2008. (I.4.) FVM RENDELET, 4. és 7. SZÁMÚ MELLÉKLET 2. szakasz

66/2009. (VI.9.) FVM RENDELET, 3. és 5. SZÁMÚ MELLÉKELT II.2. szakasz

180/2009. (XII.29.) FVM RENDELET, 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2. szakasz

Húsok és húsalapú élelmiszerek

A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz

2. rész Speciális szabályok a hús- és húskészítmény minták előkészítéséhez

MSZ EN ISO 6887-2:2004

Tej és tejtermékek

Általános útmutató a vizsgálati minták, az alap szuszpenziók és a decimális hígítások készítésére a mikrobiológiai vizsgálatokhoz

MSZ EN ISO 8261:2002

(visszavont szabvány)

Talajok

Talajminta előkészítése

MSZ-08-0206-1:1978

Talajkivonatok készítése

MSZ 20135:1999

4.2.1. szakasz, 4.2.2. szakasz és 4.2.3. szakasz

Talajkivonatok készítése

MSZ 21470-50:2006 3.1.3. szakasz


III.
FEJLESZTÉS ALATT LÉVŐ MŰSZAKI TERÜLETEK

Vegyes eredetű állati fehérjelisztek idegen fajfehérje-tartalmának kimutatása Real-Time PCR technikával

Shigatoxin termelő E.coli (STEC) és Salmonella spp. kimutatása emberi fogyasztásra szánt csíráztatott magvakból és csíranövényekből Real-Time PCR- módszerrel.


IV.
MINTAVÉTELI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

Higiéniai mintavételhez szükséges eszközöket (mintavevő keretet, steril hígító folyadék kémcsőben, vattapálca) térítésmentesen biztosítunk.


V.
AKKREDITÁLT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK KIBOCSÁTÁSI HATÁRIDEJE

 • Talajvizsgálatok esetében 30 napon belül
 • Mikrobiológiai vizsgálatok esetében 3-5 nap, a vizsgálati módszertől függően


VI.
A VIZSGÁLATI MINTÁK ÁTVÉTELE

 • A megrendelővel ellátott vizsgálati mintákat a DABIC Minoségvizsgáló Laboratóriuma (6600 Szentes, Alsórét 154.) munkanapokon 7 órától 16 óráig folyamatosan fogadja.
 • A megrendelőn kérjük feltüntetni a megbízó pontos adatait, az igényelt vizsgálati irányt és a minta azonosítóját.

Talajmintákat a fenti címen postai úton is fogadunk.


VII.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Minőségvizsgáló Laboratóriuma a megrendelők igényeit szem előtt tartó, folyamatosan fejlesztett minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Magas szinten képzett szakmai személyzete és korszerű műszerparkja biztosítja a vizsgálati eredmények megbízhatóságát és a vizsgálatok gyors elvégzését. Megbízóinkkal mindenkor hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk és garantáljuk a tudomásunkra jutott információk bizalmas kezelését.